מספר טלפון


6164210 - 03 ליודמילה אושנין
6164211 - 03 י ט פ כל הקפואים בע"מ
6164212 - 03 חיים כהן
6164213 - 03 שרון אלון
6164215 - 03 נפתלי ברגר
6164216 - 03 ציונוב בן ציון ורינה