מספר טלפון


6164340 - 03 גזברות קוים מיוחדים
6164343 - 03 צדיק דנה ואלון
6164344 - 03 נהרי אלחנן
6164345 - 03 מנגל נתן דוד וחנה
6164349 - 03 קולדצקי יהודה ויהודית