מספר טלפון


6164350 - 03 רובין עמוס
6164351 - 03 עמוס רובין
6164353 - 03 קניג משה ורבקה
6164354 - 03 שמעון סבח
6164355 - 03 זכריהו פנינה ואלימלך
6164358 - 03 מאירוביץ יחיאל ושרה