מספר טלפון


6164360 - 03 מולכו חגי ושרה
6164361 - 03 קסטנבאום יעקב
6164362 - 03 טייכהולץ יוסף צבי ובילה
6164363 - 03 אסס בן ציון אליהו
6164364 - 03 גרוסמן רמי
6164365 - 03 שמעונוב רוזה
6164366 - 03 אטיה איציק
6164367 - 03 כורכוס יוסף
6164369 - 03 בוסירה הלל