מספר טלפון


6164530 - 03 מור אבי ורויטל
6164532 - 03 הופמן מירית
6164534 - 03 יחזקאל אסחייק
6164535 - 03 פינטו יעקב
6164536 - 03 אסחייק שמואל ואביגיל
6164537 - 03 אולמן משה
6164539 - 03 עמותת קופת העיר