מספר טלפון


6164610 - 03 רשות החנייה
6164610 - 03 רשות החנייה בבני ברק
6164611 - 03 (פקס) רשות החנייה
6164611 - 03 (פקס) רשות החנייה בבני ברק
6164613 - 03 עמותת קופת העיר
6164614 - 03 זרחיה יצחק
6164615 - 03 סנפיר נטלי ואיליה
6164618 - 03 גובינצקי אינה
6164619 - 03 זילפה ניאזוב