מספר טלפון


6164690 - 03 מושקוביץ שושנה ושמואל
6164691 - 03 בעליס אביגיל וברוך
6164692 - 03 שרעבי יוסף
6164693 - 03 כהן ראובן ושרה
6164694 - 03 שואשי גאולה
6164695 - 03 שמואל יעקב
6164696 - 03 בעל צדקה רונן