מספר טלפון


6164711 - 03 קליין משה
6164712 - 03 רוזנפלד אפריים
6164714 - 03 בוסני משה ואירית
6164715 - 03 מוצניק סופיה
6164716 - 03 גורגי מרגלית
6164718 - 03 אטיאס בטיה
6164719 - 03 לוי דוד ואסתר