מספר טלפון


6177222 - 03 בן גוריון
6177300 - 03 אחים פולק א ש תעשיות בע"מ ההנהלה
6177333 - 03 מכירות אחים פולק א ש תעשיות בע"מ ההנהלה
6177676 - 03 לאומי קארד בע"מ קבלה הנהלה
6177700 - 03 שירות לקוחות מחזיקי כרטיס אלפא קארד בע"מ
6177700 - 03 קארד בע"מ שירות לקוחות מחזיקי כרטיס ויזה אלפא אלפא
6177766 - 03 שרות בעלי עסקים