מספר טלפון


6200130 - 03 מאיר כהן
6200132 - 03 הכהן זהבה ומשה תיקון עטים
6200133 - 03 קדוש מיכאל
6200134 - 03 לגיסמו טיטו
6200136 - 03 הלחינסקה אירנה
6200138 - 03 עמיר נתי
6200139 - 03 בן נון משה