מספר טלפון


6200780 - 03 גרדוש (עליזה (אליס
6200782 - 03 פואד ראובן
6200783 - 03 הקלמן ובניו מפתחות מנעולים וכספות
6200785 - 03 דיבון ברכה
6200786 - 03 אנגל דוד
6200788 - 03 חבשוש ברכה