מספר טלפון


6200940 - 03 חלבן רטנר יהודית
6200941 - 03 רפאל דותן
6200942 - 03 אליאו מרים
6200943 - 03 בן עמי חיה א ויצחק
6200944 - 03 רוטנברג חנה
6200946 - 03 ספוטניק ר ע א בע"מ
6200947 - 03 ענבר דן
6200948 - 03 פקס) לב) דיזנגוף
6200949 - 03 בויקו גדי