מספר טלפון


6292002 - 03 גיי איי פי פרוייקטים תעשיתיים בע"מ
6292003 - 03 שרף מיכל
6292004 - 03 לוי גבריאל עוד
6292005 - 03 כהן יעקב יהודה
6292006 - 03 טרטקובסקי לריסה וגבריאל
6292007 - 03 אשכנזי ירון
6292008 - 03 לוי גבריאל עוד