מספר טלפון


6292441 - 03 רוסו שמעון ושרה
6292443 - 03 מנדלבוים הרב משה
6292444 - 03 שפנגנטל דקלה ואגמון אורי
6292445 - 03 תלמה זמיר
6292446 - 03 מילברג חמדה
6292449 - 03 כהן צחי