מספר טלפון


6292680 - 03 החברה לבנין ונכסים מישור החוף בע
6292682 - 03 שפיץ גבי ויפה
6292683 - 03 פלדמן יצחק
6292684 - 03 ליפמנוביץ חיים
6292685 - 03 שפירא רחל וראובן
6292686 - 03 מוזיאון לתולדות התיאטרון
6292688 - 03 (פקס) 'מח סיטונאים