מספר טלפון


6292910 - 03 אוריאל הלבשה לגברות יוספי
6292915 - 03 דויטש מלכה
6292918 - 03 שחם רועי
6292919 - 03 ברזילי דן