מספר טלפון


6302111 - 03 גוונים סוכנות לביטוח בע"מ
6302111 - 03 משגב גוונים גוונים סוכנות לביטוח בע"מ
6302211 - 03 נטקה מרכז בריאות הילד
6302222 - 03 נטקה נחלת יצחק
6302233 - 03 נטקה מרכז בריאות האשה
6302333 - 03 מכללת אורט סינגאלובסקי
6302345 - 03 המכללה האקדמית אורט תל אביב למורים לטכנולוגיה אשר בקמפוס א
6302346 - 03 המכללה האקדמית אורט תל אביב למורים לטכנולוגיה אשר בקמפוס א
6302350 - 03 המכללה האקדמית אורט תל אביב למורים לטכנולוגיה אשר בקמפוס א