מספר טלפון


6310090 - 03 חרזי שרה
6310091 - 03 רפליאנסקי אלבטינה
6310092 - 03 מידף שרותי קייטרינג ואירוח בע"מ
6310093 - 03 אליאסאן משה
6310097 - 03 שור אלכסנדרה ואדוארד
6310098 - 03 מאו אלקסנדר
6310099 - 03 ניר דנט יצחק ניר