מספר טלפון


6310210 - 03 נדב אריה ושושנה
6310211 - 03 דוד פינטו
6310213 - 03 צ'יקבשוילי מנשה
6310215 - 03 פתולאי אלי ושרי
6310216 - 03 נהרי תמי
6310217 - 03 חרזי עמוס
6310218 - 03 חן שולמית
6310219 - 03 סב סא ס נח נה כג נוה אליעזר