מספר טלפון


6310503 - 03 מזרחי יום טוב
6310504 - 03 יעקב רזומוביץ
6310505 - 03 פינקלשטיין מאיה ושלמה
6310506 - 03 חי יפה וצדוק
6310507 - 03 שררה שלמה
6310508 - 03 סלמן רחל