מספר טלפון


6310520 - 03 גונצרוב אירנה
6310524 - 03 קליחמן וולף
6310525 - 03 ישראליאן אברהם
6310526 - 03 בודנאר יאנוש ואוה
6310527 - 03 חב' לאקטרוניקה בע"מ אלתע"ש
6310528 - 03 בילקין ולדמיר
6310529 - 03 רוזנגאוז לובה