מספר טלפון


6310601 - 03 שמאי גדעון
6310602 - 03 גבורי ישראל" בי"ס יסודי
6310603 - 03 דין מיכל וירון
6310604 - 03 כהן שמעון
6310605 - 03 ג'רבי רחל
6310606 - 03 סויסה יניב
6310607 - 03 סלובוצקי מיכאל