מספר טלפון


6310660 - 03 פריד אלי ורותי
6310661 - 03 חי דניאל
6310663 - 03 חסקי זיוה
6310664 - 03 אילון יעקב
6310665 - 03 תירוש שרה
6310666 - 03 אגמון דוד
6310667 - 03 מרכז שווק ישיר 1992 בע"מ מ ש י
6310668 - 03 בקשי פרידה
6310669 - 03 גרינברג ירדנה