מספר טלפון


6310760 - 03 וולך יצחק
6310761 - 03 שובבו רחל
6310762 - 03 משולם אמנון אלבז
6310763 - 03 פוקס לאה
6310764 - 03 אולבובסקי פסח
6310765 - 03 ימפל יוסי וענולה טליה
6310766 - 03 גרוס שלי ונפתלי
6310767 - 03 בלום הדר
6310768 - 03 שובייב יורי
6310769 - 03 חיים אזאצי