מספר טלפון


6310860 - 03 כהן אשר וציפורה
6310861 - 03 אהרון דני וסיגלית
6310863 - 03 שובלי עליזה
6310864 - 03 אהרון ציון
6310865 - 03 כהן מריה
6310866 - 03 מדמון משה
6310867 - 03 שוב ציפורה ובנימין
6310869 - 03 נחום דוד