מספר טלפון


6310920 - 03 פונומרנקו אלכסנדר
6310922 - 03 אפרים ברוך
6310923 - 03 שמשיאן רמי ומלכה
6310924 - 03 טובי מזל ואלי
6310925 - 03 עמית ראובן
6310927 - 03 כהן יצחק
6310928 - 03 ייצור דודי שמש וחשמל "נחשון"
6310929 - 03 קלניצקי יבג'ני