מספר טלפון


6326002 - 03 טליאז סיגל
6326003 - 03 סניף יהוד
6326004 - 03 כהן מרדכי
6326005 - 03 '(פקס) מח סיטונאית
6326006 - 03 דורון דפנה ודוד
6326008 - 03 הרשקוביץ מיקי
6326060 - 03 שאנני קמחי קרן
6326061 - 03 קמחי יניב
6326666 - 03 בי שייפ בע"מ