מספר טלפון


6369109 - 03 חייג חייג עזרפון חייג השמירה מדיקל בע"מ מרכזיה
6369109 - 03 עזרפון עזרן תמי
6369111 - 03 השמירה מדיקל בע"מ מרכזיה
6369222 - 03 כימאגיס בע"מ
6369227 - 03 (פקס) כימאגיס בע"מ
6369333 - 03 השלום תחנה מרכזית