מספר טלפון


6429140 - 03 אסים סועד
6429141 - 03 מלניק בלה
6429142 - 03 שלוסברג קלודי
6429143 - 03 מור רונית ומיכאל
6429144 - 03 עדיאל דוד ומריון
6429146 - 03 זבצקי יצחק ופרידה
6429147 - 03 עזרא רחמים
6429149 - 03 רעיה קצנלנבוגן