מספר טלפון


6429191 - 03 כהן מלכיצדק
6429193 - 03 הירשזון אברהם
6429195 - 03 שורץ שמואל
6429197 - 03 הכט אהרון ושושנה
6429198 - 03 חנו' ונורית דברת