מספר טלפון


6429251 - 03 ברקוביץ וולף
6429252 - 03 דר דורית ורוני
6429254 - 03 סירוטה יצחק ורחל
6429256 - 03 נפתלי שמחה
6429257 - 03 דוד עזרא