מספר טלפון


6429360 - 03 דויטשר שרונה רות ומדן
6429361 - 03 מועדון הספורט והנופש מגדלי אביב
6429362 - 03 לדרמן חיים מחשבים
6429365 - 03 אחדות דליה
6429366 - 03 ניר איה
6429367 - 03 יעקב שדר
6429369 - 03 פינסקי מרדכי