מספר טלפון


6429370 - 03 חן צבי אבן
6429371 - 03 פיק רותי
6429373 - 03 קוטר רבקה ומשה
6429375 - 03 שחורי נעמי
6429376 - 03 קפולסקי
6429376 - 03 אין מסעדה קפה
6429378 - 03 מתיאס מיכאל
6429379 - 03 חיות אברהם ואיריס