מספר טלפון


6429471 - 03 קרני קלמן
6429472 - 03 שוץ חוליו וחנה
6429474 - 03 איל שני
6429475 - 03 רויה ישראלי
6429476 - 03 רכטמן יעל ומרדכי
6429477 - 03 סנדובסקי יעקב ונחמה
6429478 - 03 קאהן דוד
6429479 - 03 קלדרון יצחק ומתי