מספר טלפון


6429632 - 03 מנדל הרי
6429633 - 03 מיכאל ויהודית גולן
6429634 - 03 ויגמן צביה
6429635 - 03 סמולר דליה
6429636 - 03 פרץ דוד וריטה
6429637 - 03 תמרה נאה
6429638 - 03 גרינשטיין אליעזר וצפורה