מספר טלפון


6429812 - 03 וולובסקי רחל
6429813 - 03 חלפון אורית ואבי
6429814 - 03 פינקלשטיין צבי לאה נירה
6429815 - 03 מאיר אביזוהר
6429817 - 03 איגנר אריה ורבקה
6429818 - 03 לאופר דן ומרים