מספר טלפון


6431251 - 03 ברקן לוזית
6431252 - 03 חנה סליטרניק
6431254 - 03 אלברט ביטון
6431256 - 03 בלאושטיין צפורה
6431257 - 03 מילגרום דוד
6431258 - 03 הרמלין שרה
6431259 - 03 דניאל נאור