מספר טלפון


6431550 - 03 בר שלמה
6431552 - 03 לוי ויקטור
6431553 - 03 הלפרן (אבי ורונית (בסין
6431554 - 03 נורית ביינרט
6431555 - 03 עזריאל (מטילדה (לוי
6431557 - 03 צורי דוד וסמדר