מספר טלפון


6436701 - 03 וילכפורט יצחק
6436703 - 03 פונימן דוד
6436704 - 03 פקס) הרסי) לאה
6436705 - 03 גרינברג אורט
6436706 - 03 גורן אורי
6436707 - 03 שטאובר צבי