מספר טלפון


6436810 - 03 כהנה אריה
6436811 - 03 רות בנטביץ
6436812 - 03 ליפשיץ יצחק
6436813 - 03 זלברברג אלה
6436815 - 03 יאקופץ דראגו
6436816 - 03 מלכא רון
6436817 - 03 אהרונוביץ ד"ר בוריס
6436818 - 03 ופל ברכה
6436819 - 03 שימוביץ אסתר וזיסו