מספר טלפון


6448201 - 03 שינדלר חיים
6448202 - 03 בייגל בלה
6448203 - 03 צבח גאולה ודוד
6448204 - 03 טל ערן עוד
6448206 - 03 זילברברג רינה ומוטי
6448208 - 03 חבס שיכון דן בע"מ