מספר טלפון


6448450 - 03 מור מיכל וקובי
6448452 - 03 קריצבסקי שמואל וחסיה