מספר טלפון


6448520 - 03 (פקס) תבור מלי דיאטנית קלינית
6448522 - 03 פרייס אסתר וישראל אדריכל דב
6448527 - 03 ניסימוב דורון
6448528 - 03 חסון זיווה