מספר טלפון


6448662 - 03 סגיב יפה וישי
6448663 - 03 שם טוב יצחק
6448664 - 03 טלמור פנינה
6448667 - 03 פולק ספיר
6448668 - 03 שטרסברג טובה ושמעון