מספר טלפון


6473850 - 03 (פקס) ניסים יהושע וצפורה
6473851 - 03 נאור אפרים
6473852 - 03 רוזנפלד אברהם
6473853 - 03 כהנא יונה
6473854 - 03 יו אר בע"מ אי אם
6473855 - 03 אטיאס יעקב
6473856 - 03 קאופמן אסתר וזהר
6473858 - 03 קורץ ברכה
6473859 - 03 שריג (אבי ועירית (לופצ'יק