מספר טלפון


6473880 - 03 לידיה דורון
6473881 - 03 כנרי חיים ומרים
6473882 - 03 יולזרי רינה ומשולם
6473883 - 03 סטרוקובסקי דוד ופנינה
6473886 - 03 עג'מי נעים וגולייט
6473887 - 03 קפלן יעקב וחנה
6473888 - 03 מדמוני אסתר ורחמים
6473889 - 03 פרחי ליזה