מספר טלפון


6497403 - 03 'פקס'
6497404 - 03 פרנקו משה ואסתר
6497407 - 03 (פקס) טלסיס בע"מ