מספר טלפון


6497501 - 03 אליעזר ברוך וסברינה
6497503 - 03 זבידה שאול
6497504 - 03 קרבצינסקי דניאל ורגינה
6497505 - 03 מנשה דוד
6497506 - 03 שרון מאיר ומאירה