מספר טלפון


6497560 - 03 שמחה חיים מאיר
6497561 - 03 איינפלד שלום ברוך וחיה
6497563 - 03 גלבוע חנה ואלי
6497565 - 03 אביגיל ודוד אברהם
6497567 - 03 לין משה
6497568 - 03 איתן חקלאים בגן הירק פורת
6497569 - 03 רדיו גימל