מספר טלפון


6497660 - 03 קוכמן חיים זאב
6497661 - 03 (פקס) איטק בע"מ
6497662 - 03 קילו למבדא טכנולוגיות בע"מ
6497664 - 03 מלאך אנג'ל אבי ורזי
6497666 - 03 פרנס יצחק ותמר
6497668 - 03 פדל חיים וירדנה
6497669 - 03 אילן דסקל